05.08. LAG Šumanovci: izmjena LAG natječaja

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG Šumanovci  donosi Odluku o  izmjeni  LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

U tijeku podnošenja prijava na navedeni LAG Natječaj uočena je tehnička pogreška koja se odnosi na:

 

Obrazac A. Prijavni obrazac

Na str. br. 18 u Tablici “III. Kriteriji odabira”, između retka ”maksimalni broj bodova” i ”prag prolaznosti” izostavljen  je redak ”zatraženi broj bodova”.  Sukladno tome navedeni dio Tablice mijenja se i glasi:

 

Sukladno utvrđenom mijenja se i tekst LAG Natječaja u poglavlju ”4.1 Podnošenje prijave projekta” (str.24) u dijelu teksta:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 27.06.2019. a najkasnije do 27.07.2019. na adresu” mijenja se i glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 27.06.2019. a najkasnije do 16.08.2019. na adresu:”.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Ostatak dokumentacije možete pronaći ovdje.

Preuzeto sa: http://www.lag-sumanovci.hr/http://www.lag-sumanovci.hr/