O Agenciji

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osnovana je 2008. godine kao javna ustanova. Vlasnik i osnivač Agencije je Virovitičko-podravska županija. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije VIDRA usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravske županije te uključivanje u pripremu i provedbu projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske. Od prvog dana svoga postojanja VIDRA je stvarala nove ideje, kreirala nove projekte. Vrlo brzo je uz punu podršku Virovitičko-podravske županije prerasla lokalne okvire i danas predstavlja respektabilnu regionalnu agenciju koju je 2011. godine resorno ministarstvo proglasilo najuspješnijom razvojnom agencijom u Hrvatskoj. Razvojna agencija VIDRA danas je u Virovitičko-podravskoj županiji prepoznata kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja.

Ciljevi

iljevi Razvojne agencije VIDRA usmjereni su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravske županije, te uključivanjem u izradu i implementaciju projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske.
Ciljevi Razvojne agencije VIDRA, koji proizlaze iz njene misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja odnosno okruženja na nivou županije i šire regije, su:
1) ruralni i regionalni razvoj Županije i šire regije;
2) povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Županije.

Preuzeto sa: ravidra.hr