05.08. LAG Šumanovci: izmjena LAG natječaja

Izmjena LAG Natječaja za TO 1.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”...

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora je osnovana 17.03.2010. s ciljem sudjelovanja u poticanju ruralnog i regionalnog razvitka, te radi provedbe programa i projekata koji doprinose održivom i ruralnom razvoju. Lag Petrova Gora nalazi se u središnjoj hrvatskoj i obuhvaća općine...