Certifikati osposobljenima za provedbu projekata EU-a

Jedanaestero je mladih uspješno završilo edukaciju iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova “Projekti u lokalnom i ruralnom području”. Certifikate o osposobljenosti na prigodnoj su im svečanosti u općinskoj vijećnici u Antunovcu uručili Nataša Tramišak, predsjednica Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, koja je organizirala i financirala edukaciju, te prof. Snježana Tolić, iz Udruge HIDRA, s kojom je LAG surađivao u tom projektu.

Certifikate su dobili: Ivana Blažević, Kristina Tokić, Dajana Sušec, Vedran Bezjak, Dragana Fuglinski, Davor Glavica, Ana-Marija Gregić, Iva Tokić, Davor Latas, Ana Kelava i Marijana Sertić.

Tramišak je kazala kako je edukacija trajala od siječnja s ciljem razvoja ljudskih potencijala kako bi mladi dodatnim kompetencijama bili konkurentniji na tržištu. Polaznici su stekli osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusima, a a educirani su s područja Antunovca, iz Čepina, Vladislavaca i Mjesnog odbora Tenja, članova LAG Vuka – Dunav, koji inače okuplja osam jedinica lokalne samouprave, uz druge članove, udruge, poduzetnike…

Iva Blažević iz LAG-a smatra da će joj dodatna naobrazba biti temelj za daljnje napredovanje. “Stekli smo znanja o pisanju i provedbi projekata, a to dodatno znanje iskoristit ću kako bih pomogla korisnicima LAG-a u realizaciji projekata za razvitak ruralnog područja i u informiranju o mogućnostima financiranja iz fondova EU-a”, kazala je Blažević.

Nezaposleni Davor Glavica, koji je na stručnom osposobljavanju, ističe kako je ova grupa mladih ljudi zadovoljna, jer će u nastavku karijere i pri zapošljavanju dodatne vještine i kompetencije dobro doći. D. Pejić