lag-marinianis

Lokalna akcijska grupa Marinianis

Trg s. Josipa 10
33520 Slatina
Soba br. 11
Tel: 033 492 219
E-mail: lag.marinianis@gmail.com

Lokalna akcijska grupa Marinianis osnovana je 12. studenog 2011. godine kao udruga sa sjedištem u Slatini, a obuhvaća područje Općine Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin. LAG Marinianis je rezultat provedbe IPA CBC HU HR projekta „Zajednička regionalna i ekonomska strategija razvoja područja Slatina-Szgitevar“ iz kojeg su stečena osnovna znanja dionika slatinskog kraja za LEADER program EU, izrađena zajednička prekogranična strategija te su stečeni preduvjeti za osnivanje LAG-a.

Po svom je ustrojstvu neprofitna udruga koja trenutno broji nešto više od 70 članova, a čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti, javne ustanove i fizičke osobe s područja grada Slatine i okolne četiri općine, Nova Bukovica, Spoje, Čađavica i Voćin.

LAG Marinianis objedinjuje područje pet jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije. Obuhvaća područje od 747,38 četvornih kilometara, a broji 22 168 stanovnika raspoređenih na 65 naselja. Ozemlje LAG-a prirodno je omeđeno na sjeveru rijekom Dravom, na jugu grebenima Papuka i Krndije. Granice prema zapadu i istoku nemaju prirodnu među. Široko je otvoreno prema bilogorskoj Podravini na zapadu i istočnoj hrvatskoj ravnici na istoku, što joj daje obilježje prijelaznog prostora u prirodnom smislu.

Lag Marinianis ima 5 zaposlenih od kojih su dvije osobe zaposlene na partnerskim projektima, jedan na partnerskom projektu s Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (VIDRA) i jedan na partnerstvu Udruge osoba s invaliditetom Slatina.