laguna

Lokalna akcijska grupa UNA
Sv. Mihovila 2, Majur
44 430 Hrvatska Kostajnica

tel: 099 207 88 74
e-mail: una.lag.hr@gmail.com

LAG (Lokalna akcijska grupa) UNA osnovana je 11. kolovoza 2010. i obuhvaća područje pet jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji: Grad Hrvatsku Kostajnicu i općine:  Dvor, Hrvatsku Dubicu, Majur i Sunju.

LAG UNA pokriva teritorij od 1.040,4 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika i trenutačno ima 43 člana.

Glavni cilj LAG-a UNA je kroz sudjelovanje i jednaku uključenost svojih članova iz javnog, privatnog i civilnog sektora stvoriti bolje uvjete za ekonomski rast i društveni razvoj, a da se pritom vodi briga o zaštiti prirode. LAG UNA svakodnevno radi na informiranju i educiranju lokalnog stanovništva o mogućnostima i prijavama za projekte u okvirima IPARD programa, organizira javne tribine, okrugle stolove i seminare te piše i vodi projekte u skladu s lokalnom razvojnom strategijom.

LAG UNA je dosad bio partner u četiri europska projekta, a provedena je i edukaciju za 20 osoba na temu ”Pisanje projekata za EU fondove”. U suradnji s drugim institucijama aktivno sudjeluje u organizaciji lokalnih manifestacija.