lag-vuka-dunav-logo

Braće Radića 4
31216 Antunovac
Hrvatska

tel: 031/ 278 023
mob: 099/ 731 75 69
e-mail: zamjenica-nacelnika@opcina-antunovac.hr
e-mail: info@lagvuka-dunav.hr

LAG Vuka – Dunav djeluje od 2012. godine prema načelima LEADER pristupa koji obuhvaćaju isključivo pitanja ruralnog razvoja, s naglaskom na razvoj naselja uz integraciju i povezivanje poduzetništva na području LAG-a Vuka – Dunav. Obuhvaća područje 8 jedinica lokalne samouprave, odnosno površinu od
546,36 km2 s 36.910 stanovnika u 28 naselja te trenutno sadrži 71 članova. U proteklom razdoblju djelovanje je bilo usmjereno na pomoć udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim subjektima koji se nalaze u njegovu obuhvatu.

Strateški ciljevi LAG-a obuhvaćaju ključne razvojne komponente gospodarskog i društvenog života: multisektorski gospodarski rast i razvoj ruralnog područja, očuvanje i unaprjeđenje okoliša i kulturne baštine te razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života.

LAG trenutno ima zaposlene dvije osobe na određeno radno vrijeme, a u njegovu radu u posljednjih godinu dana sudjeluje i velik broj volontera čija je uloga posebno značajna.