Hrvatski župani upozoravaju na depopulaciju hrvatskog ruralnog prostora

Hrvatski župani su na 35. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija razgovarali i o Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Župani su upozorili kako odredbe predmetnog Zakona uvelike utječu na status i položaj, kako obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tako i ukupnog stanovništva na ruralnim područjima. Predsjednika Sabora, kao predstavnika najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj žele upoznati s problemima s kojima se na regionalnoj i lokalnoj razini županijske uprave svakodnevno susreću u provedbi aktualnog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Župani smatraju da se ovim izmjenama ti problemi neće riješiti na adekvatan način. Naime, stvaranjem preduvjeta za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava zakonodavac posredno utječe na održivost ruralnog prostora i stvara pretpostavke za samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji.

Negativne bilance poljoprivredno-prehrambenog sektora upozoravaju kako se Hrvatska mora usmjeriti prema poticanju i unapređenju rada malih poljoprivrednih proizvođača, a što bi rezultiralo boljim standardom na selu i smanjenjem, u zadnje vrijeme iznimno izražene, depopulacije ruralnog prostora Hrvatske. (www.hrvzz.hr)