Jedan od osnivača Mreže za održivi razvoj

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav predstavila je na četvrtoj redovitoj skupštini svoj rad i poslovanje u 2014. godini. Prema riječima predsjednice Nataše Tramišak, LAG je potpisao dvogodišnji IPARD ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema kojem mu je odobreno do 900.000 kuna – do 450.000 kuna godišnje za izradu Lokalne razvojne strategije 2012. – 2014. godine, administrativno vođenje i rad LAG-a, usavršavanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a, animaciju stanovništva na području LAG-a i dr. U prvoj je godini LAG uspješno utrošio 363.797,95 kuna, najveći dio sredstava na Podmjeru 1, odnosno za animaciju stanovnika na području LAG-a i jedini je od LAG-ova koji je uspio utrošiti sredstva iz Podmjere 1 u prva tri tromjesečja.

Članovi su na skupštini jednoglasno odlučili da LAG Vuka-Dunav bude jedan od osnivača i član Mreže za održivi razvoj Republike Hrvatske na konstituirajućoj skupštini u Virovitici. (D.P.)