LAG Bilogora-Papuk sudjelovao na susretu LAG-ova Mađarske,Slovenije i Hrvatske

Lag Bilogora-Papuk prihvatio je poziv mađarskog LAG-a Alpokaja Fertotalj  koji pokreće projekt  Jantarske ceste – europske vertikale da prisustvuje  međunarodnom susretu LAG-ova od  21.01. do 23.01. u Koljnofu/ Kópháza.

Cilj je susreta Lag-ova bio uspostavljanje mreže na i pored europske vertikale-jantarske ceste ,osmisliti njihovu funkciju i ulogu –razvoj mreže među sudionicima i izgradnja suradnje u svim sektorima na toj dionici. (http://www.lag-bilogora-papuk.hr/)