LAG “VIROVITIČKI PRSTEN” SE PREDSTAVIO U OKRUGLJAČI

Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten” osnovana od strane Grada Virovitice i općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica s ciljem poboljšanja ruralnih i radnih uvjeta zajedničkog planiranja ukupnog razvoja LAG područja, iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, prireme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU i drugih, a na temelju LEADER pristupa kao mehanizma provedbe mjera politike ruralnog razvoja EU, predstavila je svoj rad u Vatrogasnom domu u Okugljači. Prema riječima voditeljice Sanje Nađaković, cilj ove prezentacije bio je upoznavanje rada i glavnih provedbenih aktivnosti LAG-a, sa javnim, gospodarskim i civilnim sektorom, a budući da se LAG nedavno dislocirao u općinu Špišić Bukovica, cilj je prvenstveno bio predstaviti se institucijama i udrugama te ostalom stanovništvu u općini Špišić Bukovica, te ih pozvati da im se obrate na individualne sastanke kako bi se sukladno tome mogle pripremiti prijave na natječaje. Na ovoj prezentaciji bio je nazočan i načelnik Općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler.