LEADER Pristup

Zajednička poljoprivredna politika Europske Unije temelji se na dva stupa: tržišnoj politici te politici ruralnog razvoja. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) je fond s jedinstvenim skupom pravila za ruralni razvoj, a sastoji se od tri tematske osi dopunjene jednom vrstom zasebne metodološke horizontalne osi poznatom kao pristup LEADER.

Pristup LEADER (Povezanost aktivnosti za razvoj ruralnog gospodarstva) predstavlja koncept koji je inicirala Europska komisija. Ovim se pristupom ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije.

LEADER se odnosi na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore. Također važno je osnivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje će voditi cjelokupan proces koji uključuje inovacije, suradnju i umrežavanje.

Korisnici EPFRR projekata mogu biti:

  • ruralni čimbenici, najaktivniji u lokalnim inicijativama za ruralni razvoj

  • poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati (koji predstavljaju poljoprivrednike, stručnjake koji nisu poljoprivrednici i mala poduzeća

  • udruge za zaštitu okoliša

  • organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije

  • udruge žena

  • poljoprivrednici, šumari, mladi

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije