MREŽA ODRŽALA KONFERENCIJU EU FONDOVI PRILIKE ZA RAST I RAZVOJ

Mreža za održivi razvoj Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova i Udrugom Općina u Republici Hrvatskoj, organizirala je u utorak 7. srpnja u Osijeku konferenciju pod nazivom „EU fondovi – prilike za rast i razvoj“.

Sudionike konferencije pozdravio je predsjednik Mreže za održivi razvoj Hrvatske Tugomir Majdak. Naglasio je kako ovim skupom Mreža za održivi razvoj Hrvatske počinjerealizirati ciljeve definirane svojim programom, a kroz svoje buduće aktivnosti promicati će održivi razvoj Republike Hrvatske, jačanjem LAG-ova kao važnog segmenta lokalnog razvoja, te zajednički s ostalim dionicima nuditi smjernice za razvoj gospodarstva na selu, prije svega malih i srednjih poduzetnika, kao i poticanje zaposlenosti mladih ljudiu ruralnom prostoru.

Konferenciji su prisustvovali predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić, predstavnica Udruge gradova Antonija Jozić, Udruge općina u Republici Hrvatskoj Ivica Kovačević te čelnici JLS-a, LAG-ova, akademske zajednice, civilnih udruga i poljoprivrednika iz cijele Hrvatske. Domaćin skupa je bio LAG Vuka-Dunav, kojeg su predstavljali Nataša Tramišak, predsjednica LAG-a i Ivan Anušić, načelnik općine Antunovac.

Hrvatska zajednica županija daje punu podršku Mreži za održivi razvoj Hrvatske jer je okupila kvalitetan civilni, gospodarski i javni sektor koji djelujući umreženo i povezano može još efikasnije prepoznati probleme, ali i ponuditi najbolja rješenja. Još uvijek ima puno prostora u korištenjuEU fondova koje trenutno nije na razini koju svi želimo, a cilj bi nam trebao biti da se daleko više EU novca usmjeri u razvoj u odnosu na iznos koji kao članarinu Hrvatska uplaćuje Europskoj uniji. U zemljama koje uspješno provode EU politike i realiziraju dostupne fondove kvalitetno i široko partnerstvo je nužnost jer samo tako se može stvoriti realna i prava slika o potrebama terena i korisnika. Državna administracija trenutno u programiranju, ali i provedbi EU fondova, kontinuirano zapostavlja detalj kvalitetnog partnerstva te svjedočimo mjerama i kriterijima koje na terenu ne postižu prave rezultate. – u svom uvodnom obraćanju istaknuo je predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić.

Na konferenciji je predstavljena analiza stanja u poljoprivredi i ruralnim područjima Republike Hrvatske, mogućnosti koje malim i srednjim poduzetnicima otvara udruživanje u klastere, te što je LEADER/CLLD pristup i koje su glavne aktivnosti LAG-ova. Tijekom prezentacija sudionici konferencije dobili su uvid u iznimno lošu situaciju poljoprivrede u Hrvatskoj, kao i u probleme koji nastaju zbog neučinkovite administracije na različitim razinama.

U panel raspravi „Kako smanjiti nezaposlenost u ruralnim područjima“, u kojoj su sudjelovali Tomislav Ćorić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,  Krunoslav Zmaić s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Tugomir Majdak, predsjednik Mreže za održivi razvoj Hrvatske, Ivan Anušić, načelnik Općine Antunovac, i Andrija Matić, pročelnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji, zaključeno je kako na razini Ministarstva poljoprivrede RH nije dobro koncipiran Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, te kako svakako treba iskoristiti mogućnost za njegovo reprogramiranje.

Edukacija je istaknuta kao jedan od ključnih elemenata koji mora biti dostupan poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i drugim dionicima zainteresiranim za ruralni razvoj. Trenutni obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj ne odgovara potrebama tržišta rada, a dodatni je problem što nije usmjeren prema budućnosti i praćenju trendova.

Hrvatski obrazovni sustav mora se reformirati u smjeru osnaživanja trokuta znanja (triplehelix), kako bi došlo do suradnje znanstvenih ustanova, javne uprave i gospodarstva. Mora doći do razvoja dualnog obrazovanja tako da mladi ljudi nakon završenog obrazovanja imaju i teorijsko i praktično znanje, te se mora razviti cjeloživotno učenje jer bez kontinuiranog praćenja trendova na tržištu ne može se osigurati konkurentnost i održivost. Značajan preduvjet gospodarskog razvoja su sve vrste udruživanja koja rezultiraju sinergijskim učinkom poput LAG-ova, klastera i dr. – naglasio je Tomislav Ćorić.

Sudionike konferencije najviše je zanimalo gdje se mogu javiti i dobiti pomoć pri izboru programa na koji se mogu javiti, gdje mogu dobiti pomoć u izradi projektne dokumentacije, te pri izboru partnera.

Mreža za održivi razvoj Hrvatske upravo je pokrenuta s ciljem izravnog pomaganja poljoprivrednicima, OPG-ima i svim drugim zainteresiranim gospodarstvenicima u usmjeravanju projektnih ideja prema konkretnim projektnim prijedlozima i mjerama programa ruralnog razvoja u kojima mogu ostvariti bespovratna sredstva za njihovu realizaciju. Umrežavanjem relevantnih organizacija i institucija poput LAG-ova, razvojnih agencija i konzultanata u Mrežu osigurava se dostupnost svih potrebnih stručnih znanja za ostvarenje toga cilja.– rekao je Tugomir Majdak, predsjednik Mreže za ruralni razvoj.

Republika Hrvatska je većinski ruralno područje, iako je početna analiza utvrdila da Hrvatska danas ima manju vrijednosti poljoprivredne proizvodnje nego je to bilo 2005. godine, i dalje postoje modeli koji mogu urediti sustav poljoprivrede i doprinijeti njezinom razvoju.

OPG-i moraju biti središte poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, poljoprivredni sustav se može urediti, a poljoprivreda u kratkom vremenu može povećati BDP u Hrvatskoj za 2 do 4 %. To nije nedostižno, i ako se na ovaj način uredi ruralni razvoj neće biti razloga za dodatna iseljenja iz Slavonije, kakvima danas svjedočimo – naglasio je Krunoslav Zmaić.