Kako vam možemo pomoći?

Odlučite li nam se pridružiti u zajedničkom radu, možete očekivati:

 • poticanje suradnje, međusobnog pomaganja i povezivanja s dionicima u ruralnom prostoru i udrugama čije se djelovanje temelji na LEADER načelima
 • pomaganje organizacijama civilnog društva i ostalim dionicima koji se bave ruralnim razvojem s ciljem njihvog razvoja i samoodrživosti (seminari, radionice, predavanja, individualne konzultacije)
 • provođenje i koordinaciju projekata ruralnog razvoja
 • brigu o zaštiti tradicijskih obrta i njihovo promicanje
 • brigu i zaštitu kulturne i prirodne baštine
 • izdavanje knjiga, časopisa i brošura korisnih za razvoj neprofitnog sektora
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima u vezi s radom neprofitnog sektora
 • organiziranje stručnih skupova, edukacija i susreta za dionike iz ruralnih krajeva
 • organiziranu razmjenu iskustava i savjetovanja između naših članova te nadležnih državnih tijela i službi u čijoj domeni se nalaze pitanja ruralnog razvoja na razini Republike Hrvatske i Europske unije
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada u vezi s ruralnim razvojem
 • izdavanje publikacija, časopisa, nosača zvuka… s naglaskom na promicanje alternativne kulture i umjetnosti
 • organiziranje sajmova, izložbi, koncerata, predstava i drugih javnih događanja u lokalnim zajednicama kako bi se promicao ruralni razvoj
 • poticanje aktivnog uključivanja građana u društveno korisne akcije i volontiranje
 • organiziranu razmjenu volontera
 • obavljanje drugih sličnih zadataka u skladu sa zakonom koji doprinose ostvarivanju ciljeva koje smo postavili i koji su u skladu sa Statutom