Tko smo?

Mreža za održivi razvoj Hrvatske osnovana je prema načelima LEADER pristupa – osnaživanja lokalnih područja kroz lokalni strateški razvoj i alokaciju resursa.

Povezivanje, jačanje kapaciteta, razmjena iskustava i javno zagovaranje interesa lokalnih akcijskih grupa (LAG), razvojnih i znanstvenih ustanova i ostalih pravnih osoba koje se bave ruralnim razvojem u Republici Hrvatskoj te osiguravanje njihova sudjelovanja u europskim i ruralnim mrežama glavni su ciljevi zbog kojih smo odlučili pokrenuti ovo udruženje.

Svrha našeg djelovanja je unaprijeđenje kvalitete života u ruralnom području Hrvatske i uvjeta u kojima članovi udruge ostvaruju svoje potencijale; osnaživanje i povezivanje dionika koji djeluju na hrvatskom ruralnom području u smjeru održivog i ujednačenog razvoja; poticanje žena, mladih i društveno osjetljivih skupina na sudjelovanje u donošenju odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

U rad udruženja mogu se uključiti sve fizičke i pravne osoba što pobliže određuje naš Statut. Kako biste postali naši redoviti članovi, trebate podnijeti zahtjev Upravnom odboru. Ako Upravni odbor odluči pozitivno o prihvaćanju u članstvo, potpisat ćete pristupnicu kojom se obvezujete da ćete sudjelovati u radu Mreže za održivi razvoj Hrvatske, poštovati odredbe Statuta i drugih akata te tijela udruženja.

Naša upravljačka tijela su skupština, upravni odbor, predsjednik, zamjenici predsjednika, tajnik i likvidator, a njihove ovlasti propisane su Statutom.

Upravni odbor

Tomislav-Kovačević

Tomislav Kovačević
predsjednik

Božidar Antolec
podpredsjednik

Nataša Tramišak

Nataša Tramišak
podpredsjednica

simon

Simon Ferjuc
Tetida d.o.o.

juzbašić

Darko Juzbašić
Vukovarsko – srijemska županija

Andrija Matić
Udruga Slavonski domaću kulen – kulin

Domagoj Ilečić
Grad Velika Gorica

Saša Rister
LAG Papuk

Dražen Peraković
LAG Petrova Gora