Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Time ministarstvo  nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u skladu s člankom 36. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14) stekle status potpomognutog područja, na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su  razvrstane u I. i II. skupinu i jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13). Program se provodi po metodologiji ESI fondova.  Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini, a rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017. godine.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljuje godišnji program kojim podržava održivost razvoja lokalne zajednice. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Njegovi korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.

Više o Programu održivog razvoja lokalne zajednice možete vidjeti ovdje a tekst poziva možete pročitati u prilogu:

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za 2017.