Održana 1. sjednica Odbora za ruralni razvoj MZORH-a

Dana 09. studenog 2017. godine u hotelu Lav, u Vukovaru održana je 1. sjednica Odbora za ruralni razvoj pri Mreži za održivi razvoj Hrvatske. Za predsjednicu Odbora izabrana je gđa Ljubica Šolić, voditeljica LAG-a Petrova Gora, a za zamjenicu gđa Dijana Turniški, voditeljica LAG-a Bilogora-Papuk.

Na sjednici se raspravljalo o sposobnosti LAG-ova za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, rješavanju problematike bodovanja Mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., prvenstveno vezano za izmjenu kriterija bodovanja u podmjeri 6.3. gdje su područja koja nisu obuhvaćena Zakonom o brdsko-planinskim područjima u daleko nepovoljnijoj situaciji za ostvarivanje dodatnih bodova, a time i za prolazak na natječajima. Potrebno je što prije aktivirati podmjeru 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ kako bi se riješio problem neobrađenog poljoprivrednog zemljišta te povećao potencijal poljoprivrednih gospodarstava za korištenje raspoloživih potpora. Također, potrebno je intervenirati prema županijama i razvijati pilot projekte po županijama za ublažavanje negativnih socio-ekonomskih trendova u ruralnim prostorima kao i intenzivirati aktivnosti za bolju prepoznatljivost LAG-ova na lokalnoj i regionalnoj razini.

Predsjednik MZORH-a naglasio je kako su LAG-ovima potrebne edukacije za strateški razvoj obzirom na ulogu koju LAG-ovi imaju na terenu.