Održana edukacija „Strateško i operativno planiranje“ u sklopu provedbe projekta Suradnja za uspjeh 2

CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije provodi projekt pod nazivom „Suradnja za uspjeh 2“ (Cooperation for Success 2), financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta je poboljšanje mogućnosti za partnerski pristup na lokalnom tržištu rada uspostavom specifičnih lokalnih razvojnih inicijativa za zapošljavanje, dok je specifični cilj projekta unaprijediti učinkovitu funkcionalnost LPZ-a jačanjem i nadogradnjom svojih operativnih kapaciteta i sposobnosti donošenje odluka.
U svrhu dostizanja specifičnog cilja, kreirani su radni paketi s aktivnostima koje se odnose na jačanje potencijala i mogućnosti ciljne skupine radi stvaranja snažne sinergije za provedbu daljnjih specifičnih i složenih aktivnosti projekta.

Jedna od aktivnosti u projektu bila je i trodnevna edukacija iz strateškog i operativnog planiranja, koja je održana 21., 27. i 28. travnja 2015. Na edukaciji je sudjelovalo 15 osoba, djelatnika institucija članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije.
Cilj edukacije je bio, članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, pružiti znanja i vještine u svrhu bolje pripreme za daljnje aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta te prenijeti znanja u svrhu primjene istih na postojeću županijsku Strategiju razvoja ljudskih potencijala i izradu strateškog operativnog plana za LPZ za razdoblje od 3 godine.

Osim primjene stečenog znanja u ovom djelu, sudionici će moći primijeniti stečeno znanje na više razina, prije svega u budućim projektima LPZ-a, ali i na druga područja njihovog rada, u svojim organizacijama i institucijama. Izvođač edukacije bila je tvrtka WYG savjetovanje d.o.o.; Predavač Robert Babić.