Otvoren natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Dana 21. prosinca 2016. godine otvoren je natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« (NN120/12).

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Sredstva javne potpore iznose ukupno 75.368.000,00 kuna, osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, a Republika Hrvatska s 10% udjela. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a se isplata vrši u tri rate u najviše tri godine.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici:

 •  koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,
 •  koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

Upiti vezano za odredbe natječaja se postavljaju isključivo putem web-forme s mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr na kojoj će biti objavljeni i svi odgovori na zaprimljena pitanja.

Dodatne informacije o prihvatljivosti možete pogledati i u pravilniku Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” (NN 42/15).