Potpisivanje ugovora u sklopu projekta NATURA SMŽ

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao je u srijedu, 17. srpnja 2019. godine sa direktorom Venka gradnja d.o.o. Mariom Pranjićem ugovor o rekonstrukciji objekta u sklopu projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“.
Sisačko-moslavačka županija je nositelj projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“, a provodi ga zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Javnom ustanovom Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije. Projekt se financira iz mjera Promicanje prirodne baštine 6.2.2. Vrijednost projekta je 17.047.279,27 kn.
Cilj projekta je prezentacija prirodne baštine i razvoj održivog regionalnog razvoja kroz aktivnosti: izgradnju i osnivanje Edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ u Petrinji, izgradnju i opremanje interpretacijsko-posjetiteljske infrastrukture na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000: Odransko polje, Sunjsko polje, Kotar-Stari gaj, Moslavačka gora, Brdo Djed i Zrinska gora s dva lokaliteta, izrada edukativnog i volonterskog programa sa svom potrebnom opremom za provođenje te promotivne aktivnosti na prezentaciji i promociji Centra, digitalna strategija, medijska prezentacija projekta i NATURA SMŽ centra.

Preuzeto sa: https://www.smz.hr/