Vukovarsko-srijemska županija prijavila projekt na natječaj DG ECHO

Na natječaj Europske komisije Projekti prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2015. godinu (DG ECHO) prijavljen je projekt naziva DR SHARE – Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation (Smanjenje katastrofa, standardizirana analiza opasnosti i procjena rizika).

Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partneri na projektu su Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Županija Posavska, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Opći cilj projekta je učinkovito upravljanje rizicima u cilju smanjenja posljedica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nesreća u cilju zaštite stanovništva, okoliša i imovine, a kroz dijeljenje najbolje prakse koja promiče zajedničko razumijevanje u međusektorskoj i prekograničnoj procjeni rizika.

Projekt predviđa razvoj inovativnih IT alata za učinkovito upravljanje rizicima te jačanje suradnje između relevantnih aktera upravljanja krizama na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini kroz standardizaciju metodologije, smjernica i procjene rizika kao i standardizaciju relevantne DRR terminologije i simbola.